January 22., Saturday 22:30 Arnold GYM (100')
ALKA.T és KoMa
Tasnádi István: Fédra Fitness

Phaidra, a szépséges királynő beleszeret a mostohafiába, és amikor az visszautasítja, bosszúból bevádolja férjénél, hogy erőszakot követett el rajta – ez a minden érintett számára tragikusan végződő eset az emberiség egyik mítikus eredetű alaptörténete. Első ránk maradt drámai feldolgozása Euripidesz műve, és az azóta eltelt majd két és félezer évben számtalan színpadi szerző érezte aktuálisnak, és formálta meg a saját kora szemszögéből nézve ezt az anyagot, Senecától Enquistig, Racine-tól Sarah Kane-ig.

Tasnádi István Phaidrája, bár határozottan mai mű, nem „teszi át” egyszerűen a XXI. századba a királynő tragikus szerelmének történetét, hanem úgy jeleníti meg az ősi legendát mai életként, hogy egyben hangsúlyozottan össze is köti mítikus gyökereivel: a klasszikus formák és a kortárs nyelv, az archetipikus emberi viszonyok és a mából ismerős figurák, az antik színház megoldásai és a „posztdramatikus” színházi eszközök együttes alkalmazásából, kölcsönhatásaiból és összeütköztetéséből keletkező szöveg kettős fénytörésben mutatja tárgyát, egyszerre nyújtva belátást és látást, egyidejűleg ábrázolva a mítoszt, és mai viszonyulásunkat hozzá. 

Fédra - Csákányi Eszter
Hippolütosz - Jaskó Bálint
Thészeusz - Scherer Péter
Szaurosz - Olt Tamás
Minitaurosz - Katona László
Pap - Bánki Gergely
Kar, Orvos - Jelinek Erzsébet
Kar, LányLass Bea 

Díszlet / Jelmez: Vereczkei Rita 
ZeneSzemenyei János

DramaturgVeress Anna 
Produkciós vezetőGyulay Eszter 
RendezőTasnádi István

A Fédra Fitness egy szavakkal és képekkel egyaránt jól bánó, invenciózus, átgondoltan építkező, színészekkel kiválóan együttműködő rendező munkája. (…) Abban, hogy tragikum és komikum váltásainak hatása jól érvényesül, természetesen kimagasló szerepe van a színészeknek, mindenekelőtt a címszerepet játszó Csákányi Eszternek. A többieknek inkább karaktereket, mint íveket kell építeniük, s jobbnál jobb karakteralakításokat is láthatunk. A két különböző múltú, életkorú, tapasztalatú színészcsapat zökkenőmentesen, a lehető legtermészetesebb módon játszik együtt.

Urbán Balázs,  Színház, 2009. január 18.