January 22., Saturday 20:00 Szkéné Színház (45')
TranzDanz
Triptichon
Kovács Gerzson Péter 1987-ben alapította kortárs táncegyüttesét, a TranzDanzt, ezt a produkcióról-produkcióra újjászerveződő, megújuló társulatot, amelybe a klasszikus balett, a kortárs tánc és a néptánc legtehetségesebb fiatal művészeit hívja meg. A Kárpát-medencében kialakult magyar kultúra befogadja – a történelem során egyre táguló – környezete hatásait és visszahat környezetére. Ez a sajátos keverék a TranzDanz bázisa, amelyen megalkotta a magyar kortárs táncot. Kortárs, mert az aktuális időben és térben élő, arra reagáló, megújulásra képes művészet. A TranzDanz a kultúrát történelmi produktumnak tartja: magába építi a hagyományt és innovatív módon megújítja, aktualizálja, személyessé teszi. 

Időben
Az első tétel térszervező formája a kör, amely részben a befejezettség, a lezártság, részben a teljesség, a tökéletesség szimbóluma. A zenész Szandai Mátyás és a táncos e körön belül, összezárva, egymásra utalva, egymást állandóan űzve, inspirálva haladnak egy spirális (valós és szellemi) úton a kör középpontjától távolodva, majd oda visszatérve. Játékuk a harmónia és a disszonancia egymástól elválaszthatatlan egysége, egy lezártnak és befejezettnek hitt (tanított) kultúra - akár konfliktusos - továbbélésének bizonyítéka.

Hic et nunc
A második tétel szimbóluma az egyenes. A zenész, Dresch Mihály (furulya, szoprán szaxofon) és KGP együtt haladnak az úton, már a tétel elején tudhatóan a végpontig. Bár az egyenes mentén haladnak, utazásuk mégsem egyenes vonalú. Bár a színpad mélyéből előre visz az út, lehet, hogy az időben hátrafelé lépnek. A forrás az út vége vagy a kezdet?    

Ratio
A harmadik tétel a tér – a körül nem határolt, strukturálatlan, homogén, profán tér. Ebbe, a deszakralizált világba helyezi el magát a mai ember, aki – bár általában nem tudja – nem képes végérvényesen szakítani múltjával, hiszen ő maga is e múlt terméke. A világot ő maga teremti, szerkeszti, ő áll a középpontjában, ő szabja meg létezése határait – gondolja, racionálisan. „Egy sor megtagadásból és lemondásból tevődik össze, de még mindig kísértik azok a valóságok, amelyeket elutasított és megtagadott.” (M. Eliade ). A tételben a táncos társa Lukács Miklós (cimbalom).

 
Kovács Gerzson Péter e ponton Bartók szellemét, harcát, örökségét idézi. (…) KGP nem ellenkánont állít, egyszerűen csak járja a maga megbizonyosodottan választott útját, távol közhelyektől, a művészet organikusságát fiókokba rendezgető, könyökvédős, riadt, „rendpárti" felfogástól. A magyar kortárs (nép)táncnak, a „pólusok egyesítésének", minden szembeszél dacára, roppant hagyománya van: ennek az alkotói küzdelemnek írásunk alanya jeles, mai hőse. A Magenta V., ha úgy tetszik, három szkander, három találkozás, légyott, expedíció. Utazás egymás, egymás tudásának mélyére. Szellemes, érzéki kaland, szikár és férfias, máskor picit szemérmesen elgyengülő, megrendülten egymásba feledkező találkozás, triptichon-formában.
Halász Tamás
Koreográfus, táncosKovács Gerzson Péter
Zenészek:                               
Szandai Mátyás - nagybőgő
Dresch Mihály - furulya
Lukács Miklós - cimbalom
Látványtervező: KGP
Műszaki munkatársPayer Ferenc